НВК с. Поступель

 

Основні правила вибору професії

1.    Дізнайся як можна більше про різні професії (інформація від вчителів, психолога, батьків, знайомих з літератури, Інтернету і т.п.), щоб було із чого вибирати.

2.  Склади для себе оглядову схему для орієнтації в світі професій. Не забудь включити в неї інформацію про основні вимоги, які ставить професія до особистих якостей людей.

3.  Збери інформацію про те, які професії користуються попитом сьогодні на ринку праці, і які будуть потрібні через 3-5 років.

4. Розглянь можливості і обмеження, які обумовлені особливостями твоєї сім'ї, а також можливості і обмеження, обумовлені твоїми особистими якостями.

5.    Визнач для себе головні цілі: ким хочеш стати, яку роботу хочеш виконувати, чого досягти в житті?

6.    Оціни свої ресурси: здібності, нахили, здоров'я особливості характеру і темпераменту.

7.   Співстав свої ресурси і вимоги, які пред'являє обрана тобою професія до людини; в ідеалі вони повинні співпадати.

8.    Не забудь проконсультуватись з лікарем, щоб не вибрати професію, яка тобі протипоказана за станом здоров'я.

9.    Вибери навчальний заклад (професійне училище, ліцей, коледж, технікум, ВНЗ, курси і т.п.), де би ти зміг отримати обрану професію.

10.  Підбери запасні варіанти цілей і шляхів їх досягнення на випадок виникнення нездоланних перешкод.

11.   Обдумай свій вибір ще раз, оціни кожний свій крок.

12.   Звернись за консультацією до спеціаліста-профконсультанта, якщо на якомусь етапі вибору професії у тебе виникли труднощі.

Обираючи професію, пам'ятайте, що:

• здійснювати цей відповідальний крок потрібно, враховуючи свої нахили та здібності, особисті та громадські інтереси; світ професій значно ширший (понад 40000), ніж коло нав­чальних предметів, що вивчалися у школі (12—15), тому ототожнення улюбленого нав­чального предмета з професією не завжди є надійним орієнтиром у виборі професії;

•  професію не слід обирати «за ком­панію», такий вибір лише випадково буває вдалим;

• розподіл професій на погані й хороші, цікаві й нецікаві, легкі й важкі — помил­ковий. Значення професії у житті людини залежить не так від характеру роботи, як від того, як до цього ставиться сама людина, наскільки професія відповідає її запитам і можливостям;

•    інколи за зовнішньою привабливістю професії приховані її негативні риси (так, професію геолога часом цінують за мож­ливість мандрувати і бачити світ, актора — за славу і популярність... але ж...);

•    не варто переносити своє ставлен­ня до конкретної людини на її професію, бо особиста симпатія чи антипатія до лю­дини однієї професії ніяк не може свідчити про особисту придатність чи непридатність іншої людини до цієї професії.

 

Алгоритм професійного самовизначення

 

1. Визнач кілька професій, які тобі подо­баються, до яких є прагнення, можливості успішного їхнього освоєння та працевлаш­тування.

2.  Знайди якнайбільше інформації про ці професії, познайомся з людьми, які їх представляють.

3.  Вислухай думки батьків, учителів, друзів, проаналізуй їх.

Склади список суттєвих можливостей професії (наприклад, можливість спілку­вання з багатьма людьми, поїздки за кордон, висока зарплата тощо) і проаналізуй їх від­повідно до своєї мети, очікувань, мрій.

4.  Визнач фізичні та психологічні риси, необхідні для кожної з професій.

5.  Звернися до психолога із проханням визначити (діагностувати) твої інтереси, здібності, темперамент, особливості пам'яті, мислення тощо.

6.  Прислухайся до своїх почуттів, ін­туїції.

7.  «Приміряй» кожну з професій. Порів­няй, зваж усі «плюси» і «мінуси».

8.  Зроби вибір.

9. Упевнено йди до мети.

Обираючи професію, пам'ятайте, що:

•    здійснювати цей відповідальний крок потрібно, враховуючи свої нахили та здібності, особисті та громадські інтереси; світ професій значно ширший (понад 40000), ніж коло нав­чальних предметів, що вивчалися у школі (12—15), тому ототожнення улюбленого нав­чального предмета з професією не завжди є надійним орієнтиром у виборі професії;

•    професію не слід обирати «за ком­панію», такий вибір лише випадково буває вдалим;

•    розподіл професій на погані й хороші, цікаві й нецікаві, легкі й важкі — помил­ковий. Значення професії у житті людини залежить не так від характеру роботи, як від того, як до цього ставиться сама людина, наскільки професія відповідає її запитам і можливостям;

•    інколи за зовнішньою привабливістю професії приховані її негативні риси (так, професію геолога часом цінують за мож­ливість мандрувати і бачити світ, актора — за славу і популярність... але ж...);

•    не варто переносити своє ставлен­ня до конкретної людини на її професію, бо особиста симпатія чи антипатія до лю­дини однієї професії ніяк не може свідчити про особисту придатність чи непридатність іншої людини до цієї професії.