НВК с. Поступель

 

Поради вчителю, як розвивати творчі здібності обдарованих дітей

   o Підхоплюй думки учнів та оцінюй їх тут же, підкреслюючи їхню оригінальність, важливість тощо.

o   Підсилюй інтерес дітей до нового.

o   Заохочуй оперувати предметами, матеріалами, ідеями. Дитина практично вирішує дослідницькі ідеї.

o   Вчи дітей систематично оцінювати кожну думку. Ніколи не відкидай її.

o   Виробляй у дітей терпиме ставлення до нових понять, думок.

o   Не вимагай запам'ятовувати схеми, таблиці, формули, одностороннє рішення, де є багатоваріантні способи.

o   Культивуй творчу атмосферу - учні повинні знати , що творчі пропозиції, думки клас зустрічає з визнанням, приймає їх, використовує.

o   Учи дітей цінувати свої і чужі думки, цінно фіксувати їх у блокноті.

o   Іноді однолітки ставляться до здібних дітей агресивно. Необхідно не усунути проблему, а запобігти їй. Найкраще здібній дитині пояснити , що це характерно, і розвивати в неї терпимість і впевненість.

o   Пропонуй цікаві факти, випадки, ідеї.

o   Розсіюй страх.

o   Стимулюй і підтримуй ініціативу, самостійність. Підкидай проекти, які можуть захопити.

o   Створюй проблемні ситуації, що потребують альтернатив, прогнозування, уяви.

o   Створюй у школі періоди творчої активності, багато геніальних рішень приходить в ті моменти.

o   Розвивай критичне ставлення.

o   Учи доводити почате до логічного завершення.

o   Впливай особистим прикладом.

 

Як відноситись до обдарованої дитини

Поради вчителю:

1. Учитель не повинен вихваляти кращого учня. Не потрібно вирізняти обдаровану дитину за індивідуальні успіхи, краще заохотити спільні заняття з іншими дітьми .

2. Учителеві не варто приділяти багато уваги навчанню з елементами змагання. Обдарована дитина частіше від інших ставатиме переможцем, що може викликати неприязнь до неї інших учнів .

3. Учитель не повинен робити з обдарованої дитини "вундеркінда". Недоречне акцентування на її винятковості породжує роздратованість, ревнощі друзів, однокласників. Інша крайність - зловмисне прилюдне приниження унікальних здібностей - звичайно, неприпустима.

4. Учителеві необхідно пам'ятати, що в більшості випадків обдаровані діти погано сприймають суворо регламентовані заняття, що повторюються.

 

Якості, якими має володіти вчитель для роботи з обдарованими дітьми.
1. Бути доброзичливим і чуйним.
2. Розбиратися в особливостях психології обдарованих дітей, відчувати їхні потреби та інтереси.
3. Мати високий рівень інтелектуального розвитку.
4. Мати широке коло інтересів.
5. Бути готовим до виконання різноманітних обов’язків, пов’язаних з навчанням обдарованих дітей.
6. Мати педагогічну і спеціальну освіту.
7. Мати живий та активний характер.
8. Володіти почуттям гумору.
9. Виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду свої поглядів і до постійного самовдосконалення.
10. Мати творчий, можливо, нетрадиційний особистий світогляд.
11. Бути цілеспрямованим і наполегливим.
12. Володіти емоційною стабільністю.
13. Уміти переконувати.
14. Мати схильність до самоаналізу.

 

Пам'ятка  «Робота з обдарованими дітьми»

 • Забезпечуйте сприятливу емоційну ат­мосферу на уроці, адже обдарована дитина набуває емоційного досвіду у процесі взає­модії з людьми.
 • Дотримуйтеся порядку й дисципліни: обдаровані діти, як і всі інші, мають знати межу припустимої поведінки.
 • Скеровуйте енергію і творчість обдаро­ваних дітей у потрібному напрямі, щоб їхня праця приносила користь.
 • У роботі з обдарованими дітьми викорис­товуйте дослідницький метод, це активізує роботу.
 • Пам'ятайте, що в обдарованих дітей став­лення до школи найчастіше — приховано негативне (програма цікава, але навчальний план не відповідає їхнім вимогам).
 • Обдаровані не сприймають стандартних форм навчання (їм просто нудно).
 • У них є невідповідність між фізичним, інтелектуальним і соціальним розвитком (характерний потяг до дітей старшого віку, неможливість стати лідером, бажання бути дорослим).
 • Вони прагнуть досконалості (потреба в самоактуалізації).
 • Обдаровані діти часто мають нереалістич­ну мету (завищена самооцінка).
 • Їм притаманна потреба в увазі дорослих, у безпеці та нетерпимість до оточення, рі­вень інтелектуального розвитку якого значно нижчий.
 • Тісно співпрацюйте з батьками, щоб роз­винути здібності дитини.

Матеріал надала практичний психолог - Оніщук Мар'яна Володимирівна