НВК с. Поступель

 

Сторінка психолога

ОНІЩУК МАР’ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

 

Практичний психолог НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – дитячий садок» с. Поступель

 

Освіта: вища, спеціаліст (закінчила Волинський національний університет (зараз СНУ) ім. Лесі Українки);

 

Фах: практичний психолог та викладач психології;

 

Працює в НВК з 2012-2013 н.р.

 

Психолог у своїй діяльності керується Конституцією України, Загальною декларацією прав людини, Конвенцією ООН «Про права дитини», Законом України "Про освіту", чинним законодавством України та положенням про психологічну службу системи освіти України. Робота практичного психолога організована згідно річного плану роботи школи та психологічної служби.

 

Головними напрямками роботи

 практичного психолога НВК у 2014-2015  н. р. є:

 

 

  • сприяння повноцінному розвитку особистості на кожному віковому етапі;

  • дослідження взаємовідносин в педагогічному та класних колективах;

  • збереження психологічного здоров’я і попередження емоційних розладів, знімання психологічного напруження, яким супроводжується у дітей період адаптації в початковій та середній ланках школи;

  • психологічна допомога при подоланні внутрішньоособистісних та міжособистісних конфліктів в учасників навчально-виховного процесу;

  • виявлення та профілактична робота з учнями, в яких спостерігаються прояви девіантної поведінки;

  • сприяння професійному самовизначенню підлітків з урахуванням їх ціннісних орієнтацій і здібностей;

  • розвиток здібностей і талантів кожної дитини, виявлення творчого потенціалу учнів, сприяння розвитку їх обдарованості;

  • формування в учнів відповідального ставлення до свого здоров’я, пропаганда здорового способу життя, профілактика тютюнопаління та алкоголізму;

  • консультативно-просвітницька робота з педагогами й батьками.