НВК с. Поступель

 

Поради вчителям щодо корекції поведінки дезадаптованих учнів

1. Рекомендації по організації комунікації:       

· Будувати спілкування на основі руйнування психологічних бар’єрів (вікових, соціально-психологічних, інтелектуальних, мотиваційних, естетичних, емоційних).

· Дотримуватись принципів: більше уваги і вимогливості до особистісного виховання.

· Розуміння внутрішнього стану ситуативного настрою, врахування їх у процесі взаємодії.

· Дотримуватись неформального спілкування.

· Вміти передавати особисту зацікавленість, доброзичливість, щире бажання допомогти учневі у розв’язанні його проблем.

2. Рекомендації щодо використання ефективних методів виховної роботи:

· Способи виховної роботи – наслідування, навіювання, навчання - зумовлюють такий вплив на особистість при якому вихователь, спираючись на позитивний потенціал дитини, спонукає її діяти певним чином, при цьому самому вихованцю здається, що він діє власним бажанням.

 3. Рекомендації щодо створення сприятливих для досягнення успіху умов у пізнавальній діяльності:

· ставити чіткі вимоги-орієнтири до відповіді;

· підбір та складність завдань, послідовність їх подачі (від простого до складного, цілим блоком або частинами);

· організація самостійної та групової роботи на уроці;

· оцінювати результати навчальної діяльності з особливим акцентом на позитивних результатах, аналізом роботи.

 

Рекомендації вчителям

із профілактики дезадаптації п'ятикласників

1. Враховуйте вікові та індивідуальні пси­хологічні особливості кожної дитини.

2. Демонструйте свою віру в її успіх.

3.  Створюйте ситуації успіху.

4. Акцентуйте увагу учня на його досяг­неннях, перемогах.

5. Вказуючи на помилки, означуйте шлях до їхнього виправлення.

6.  Корисним є створення системи ди­ференційованих класів. Так кожній дитині припадає значно більше індивідуальних контактів з учителем. Спілкування стане індивідуалізованішим, пристосованішим до особливостей учня, його характеру.

7. Порівнюйте якість роботи дитини лише з її власними (попередніми) результатами, а не зі здобутками інших учнів.

8.  Уникайте у своєму мовленні слівзаперечень.

9.  Підтримуйте і заохочуйте прояви ак­тивності в роботі на уроці у скутих, сором'яз­ливих, тривожних дітей. Важливо звертати увагу інших на їхні досягнення, підвищувати статус у класі.

10. Частіше спілкуйтеся з кожним учнем, а не помічайте його лише тоді, коли він зробить щось погане. Не провокуйте дитину на погані вчинки, лише аби завоювати вашу увагу.

11.  Розрізняйте особистість і поведінку. Вчинок потребує санкції, а особистість — підтримки.

12.  Пам'ятайте, що навчання — один із найважчих видів праці, але розумові сили та потенціал дітей неоднакові. Не варто вимага­ти від учня неможливого. Краще визначити, до чого він схильний та як розвинути його розумові здібності.

13.  Для встановлення гарних стосун­ків між дітьми у класі й формування у них конструктивних навичок взаємодії можна проводити заняття: «Що таке дружба?», «Людина у незвичних ситуаціях», «Вчимося ефективно спілкуватися» тощо. Така робота буде ефективнішою, якщо заняття матимуть практичну спрямованість і проводитимуться в інтерактивних формах.

Матеріал надала практичний психолог - Оніщук Мар'яна Володимирівна