НВК с. Поступель

 

«Виконуємо домашнє завдання»

1. Учень упорядковує своє робоче місце, свій стіл для навчальних занять чи місце, відведене йому за спільним столом.

2. За записами у щоденнику чи в зошиті встановлює, що саме йому задали.

3. Згадує, у якій послідовності радив учитель виконувати те або інше завдання.

4. Готує потрібні підручники та приладдя: ручку, олівець тощо.

5. Знаходить завдання в підручнику, текст статей та письмових вправ, текст задач тощо.

6. Згадує навчальний матеріал, який пояснював учитель на уроці.

7. Згадує вказівки вчителя щодо способів виконання вправ.

8. Виконує роботу.                              

9. Звіряє зроблене з тим, що потрібно було зробити: чи часом чогось не забув.

10. Перевіряє, чи правильно виконав завдання; якщо є помилки — виправляє.

11. Якщо це можливо, звертається до батьків або до інших старших членів сім'ї з проханням перевірити, чи розуміє він зміст прочитаної статті, чи правильно розповідає, чи навчився пояснювати розв'язання задачі.

 

Пам'ятка для батьків

Як уникнути помилок, працюючи з учнями початкової школи над вико­нанням домашніх завдань?

1.  Виховувати звичку виконувати домашні завдання систематично.

2.  Починати виконувати завдання можна вже через 1,5—2 години після шкільних занять. Оптимальний час — з 15.00 до 17.00.

3.  Привчати дитину сідати до роботи без нагадувань.

4.  Навчити дитину користуватися годинником. Показати, як за годинни­ком робити перерви (10—15 хв) для активного відпочинку і знову сідати до роботи. Усе це дитина має виконувати незалежно від того, можете ви їй приділити увагу чи ні.

5.  Навчити дитину спочатку складати орієнтовний план майбутніх дій, радитися з вами та обговорювати, як виконати завдання, а потім самостій­но братися до роботи.

6.  Навчити виділяти головне й другорядне, уміти зосередитись на голов­ному.

7.  Не забувати нагадувати учневі повторити правила, які вивчали на уро­ках.

8.  Виховувати у дитини самоконтроль, самоаналіз та самооцінювання. Найпростіший спосіб — порівняння сьогоднішнього рівня виконання з учорашнім. Акцентувати увагу навіть на незначних перемогах, щоб дити­на помічала їх і намагалася досягати більших результатів.

9.  Не порівнювати результати навчання своєї дитини з результатами ін­ших дітей, а тільки з її власними!

10.   Не забувати відзначити старанність дитини. Не створювати "хроніч­ний дефіцит похвал" через те, що дитина одержує нижчий бал замість очі­куваного високого.

 На початку навчального року корисно контролювати, як дитина ви­конує домашні завдання. Перевіряти, чи правильно вона зрозуміла пройде­ний матеріал. У І семестрі краще це робити щовечора, а у 2— контроль можна зменшити до 2—3 разів на тиждень.

12.  Перевіряти — не значить "робити замість": ніколи не підказуйте ди­тині готових рішень.

Примітка. Пам'ятайте, що телевізор — ворог №1 успішного навчання. Не потрібно вмикати його раніше, ніж будуть викопані усі завдання. Я і-, що дитина дивиться телевізор під час денного відпочинку, то їй буде важко зосередитися. Бажано дозволяти дивитися тільки дитячі передачі.